P1. Procedura de lucru privind desfășurării activității CEAC PL_CEAC_1

P2. Procedura de lucru privind autoevaluarea instituțională PL_2_AUTOEVALUARE

P3. Procedură de lucru privind elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor PL_3_CHESTIONARE

P4. Procedură operațională privind aplicarea și respectarea orarului PO_1_APLICARE_ORAR

P5. Procedură operațională privind reglementarea accesului elevilor și personalului în incinta unității de învățământ PO_2_ACCES_INCINTA

P6. Procedură operațională privind reglementarea accesului elevilor în/din perimetrul unității în timpul programului școlar PO_3_ACCES_SCOALA

P7. Procedură operațională privind abaterile disciplinare ale elevilor PO_4_DISCIPLINA

P8. Procedură operațională privind efectuarea serviciului pe școală  PO_5_SERVICIU_SCOALA

P9. Procedură operațională privind completarea și arhivarea documentelor școlare PO_6_DOC_SCOLARE

P10. Procedură operațională privind comunicarea internă și externă PO_7_COMUNICARE

P11. Procedură operațională privind gestionarea situațiilor de urgență PO_8_SITUATII_URGENTA

P12. Procedură operațională privind asigurarea serviciilor medicale de urgență PO_9_SERVICII_MEDICALE

P13. Procedură operațională privind purtarea ecusonului PO_10_ECUSON

P14. Procedură operațională ISU și PSI

P15.  Procedură operațională privind urmărirea traseului profesional al absolvenților PO_12_TRASEU_PROFESIONAL

P16. Procedură operațională privind elaborarea CDȘ-urilor PO_13_CDS Formular F 01 PROCEDURA CDS

P17. Procedură operațională privind notarea ritmică și parcurgerea programei școlare 

P18. Procedură operațională privind învoirea cadrelor didactice PO_15_INVOIRE_CD

P19. Procedură operațională privind învoirea elevilor PO_16_INVOIRE_ELEVI

P20. Procedură operațională privind monitorizarea frecvenței și disciplinei în rândul elevilor PO_17_MONITORIZARE_ELEVI

P21. Procedură operațională privind monitorizarea procesului de predare-învățare-evaluare prin interasistențe PO_18_MONITORIZARE_INTERASISTENTE