Viziunea școlii

Dobândirea de către elevi a unei pregătiri generale bună, cunoștințe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competențe necesare inserției sociale și deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot parcursul vieții.

Misiunea școlii

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate, în acord cu nevoile comunității și ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenților de azi, viitori cetățeni activi, deplin conștienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană.

Valori

VALORI PROMOVATE ÎN COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE” BACĂU

  • Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință.
  • Judecata înțeleaptă – a defini și a înțelege scopurile valoroase și a stabili prioritățile; a gândi prin prisma consecințelor acțiunilor și a fundamenta deciziile pe înțelepciunea practică.
  • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în
    gând și în faptă.
  • Bunătatea – a arăta grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți.
  • Perseverența – a fi consecvent și a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților, a eșecurilor personale.
  • Respectul – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și, nu în ultimul rând, față de propria persoană.
  • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.
  • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe impulsuri și a avea un comportament adecvat oricărei situații; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.